Trillingen in het casco

Naast overlast van motorgeluid vormen vaak ook trillingen een belangrijke bron van overlast op een schip / jacht. Deze trillingen in het casco worden via de motor  voortgezet naar de rest van het schip. Om deze trillingen te beperken is het allereerst belangrijk dat de motor op goede trillingsdempers staat. Deze moeten op tijd vervangen worden.

Verdere trillingen kunnen worden voorkomen door het casco rond de motor (en vaak ook boven de schroef) te ontdreunen met EASYdemp ontdreuningspasta. Dit product is in combinatie met een tegenplaat zeer geschikt voor sandwich-ontdreuning van boten en jachten met een huid van 3 mm dik en meer.