Motorgeluid

In boten en jachten is motorgeluid vaak een hinderlijke factor. Wanneer u met name last heeft van luchtgeluid (geluid dat niet wordt voortgeplant door bijvoorbeeld trillingen) dan zijn de volgende zaken belangrijk:

Geluidsisolatie motor-omkasting / motorruimte
Het is belangrijk dat de ruimte waarin de motor zich bevindt goed is afgeschermd van de rest van de boot / het jacht. Alle wanden moeten dus een hoge massa hebben. Bij een stalen motorkast is de massa veelal voldoende, maar indien de kast van multiplex is gemaakt is het te adviseren om de motorkast te verzwaren met EASYmass geluidsisolerende platen. Let op dat u dit product zo strak mogelijk aanbrengt!

Afdichten van kieren
In de motorkast moeten zo min mogelijk kieren en/of openingen zijn. Door kieren goed af te dichten zijn er geen "geluidslekken" en verbetert de isolatiewaarde van de motorkast. 

Absorptie
In een volgende stap brengt u het geluidsniveau in de motorkamer terug. U doet dit door de ruimte te beplakken met EASYfoam PU of EASYfoam AC2. Dit product is bij uitstek geschikt voor motorruimten vanwege de vocht- en oliewerende topfolie. Het product is bestand tegen warmte, maar zorg er wel voor dat er voldoende afstand tussen de motor en het schuim is.

Let bij alle maatregelen op dat de motor voldoende lucht kan blijven aan- en afvoeren; de luchttoevoer en luchtafvoer van de motor mag niet belemmerd worden.

Trillingen in het casco
Een andere vervelende bron van overlast zijn de trillingen in het casco die via de motor worden voortgezet naar de rest van het schip. Deze trillingen kunnen worden voorkomen door het casco rond de motor te ontdreunen met EASYdemp ontdreuningspasta. Kijk voor meer informatie op deze pagina.